Wageningen, 23 april 2024 – Wageningen Campus krijgt er weer een innovatief multi-tenant gebouw bij. Kadans Science Partner is begonnen met de ontwikkeling van Plus Ultra III – een uitbreiding op de huidige twee Plus Ultra gebouwen gericht op innovatie in de food, feed & biobased sector. 

Een voedzame bodem

Er is sterke behoefte aan meer ruimte voor innovatieve start-ups, scale-ups en andere organisaties die zich dagelijks bezighouden met het toekomstbestendig maken van onze voedselketen. Plus Ultra III stimuleert cross-disciplinaire samenwerking tussen wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van veilig en duurzaam eten voor de toekomst. Een voedzame bodem dus voor samenwerking en succes. 

Direct naast Plus Ultra en Plus Ultra II draagt de toevoeging van Plus Ultra III bij aan een hechte community binnen Wageningen Campus. Met het ondernemersplein als verbindende factor tussen de gebouwen, is het voor de organisaties gemakkelijk om met elkaar in contact te komen en aan elkaars evenementen en activiteiten deel te nemen. Directe buren zijn o.a. Foodvalley NL, StartLife, OnePlanet Research Center en het Europese Innovation Center van Yili. 

Omgeving voor innovatieve bedrijven

Plus Ultra III wordt een toekomstbestendig gebouw dat zo’n 7.600 m2 ruimte biedt aan laboratoria, pilot-plants en kantoren. Doordat de constructie vrijwel volledig uit hout (CLT) bestaat, loopt het gebouw voorop in duurzaamheid. Een kuub hout slaat circa 1 ton CO2 op, tijdens productie van CLT komt ongeveer 150 kilo CO2 vrij. Hierdoor ontstaat een CO2-negatieve constructie. Door daarnaast veelvuldig gebruik te maken van gerecyclede materialen sluit de ontwerpfilosofie van het gebouw zeer goed aan bij de doelstellingen betrekking tot duurzaamheid op Wageningen Campus. 

Johan van Gerven, Country Lead Development van Kadans Science Partner: “We zijn verheugd dat we met de ontwikkeling van Plus Ultra III opnieuw een bijdrage mogen leveren aan het levendige agri-food ecosysteem op Wageningen Campus. We kijken er daarnaast naar uit nog meer start-ups te kunnen ondersteunen in hun groei met de komst van een speciale verdieping met laboratoria voor kleinere huurders.” 

Globaal bereik met een lokaal gevoel

Plus Ultra III maakt ook deel uit van het internationale netwerk van Kadans, dat innovatieve organisaties verbindt in 27 science clusters in Europa. Dit geeft lokale organisaties toegang tot talent, onderzoek of kapitaal op internationaal niveau. Zo brengen we nog meer mensen samen om oplossingen te vinden voor ’s werelds grootste uitdagingen. 

Wageningen Campus

Wageningen Campus is een ontmoetingsplek waar studenten, wetenschappers, ondernemers, start-ups, ngo’s, het mkb en R&D-centra van (inter)nationale bedrijven kunnen samenwerken en kennis kunnen delen om oplossingen te vinden voor wereldwijde uitdagingen. Het is een hotspot voor innovatie en kennisdeling die talent en wetenschappelijke expertise samenbrengt. Wageningen Campus huisvest in totaal al meer dan 200 ondernemingen, waaronder unieke bedrijven en organisaties zoals OnePlanet Research Center, DSM-Firmenich, Yili, FrieslandCampina en Unilever.