Fit-out

Speciaal voor u

Fit-out

Op maat gemaakt

Meer weten over het fit-out proces?

Johan van Gerven

M: +316 53582847 E: j.gerven@kadans.com

Meer weten over het fit-out proces?

Johan van Gerven
M: +316 53582847 E: j.gerven@kadans.com

Johan van Gerven M: +316 53582847 E: j.gerven@kadans.com

Het bieden van flexibiliteit als basis en huurderspecifieke mogelijkheden als uitgangspunt, is belangrijk voor Kadans Science Partner. Om de optimale werkomgeving te creëren met onze huurders ontwerpt, coördineert en realiseert Kadans graag het fit-out proces voor haar huurders.

Casco+

Alle vloeren van gebouwen die ontwikkeld zijn door Kadans worden casco+ opgeleverd. Dit betekent dat het constructieve skelet, benodigde centrale voorzieningen en de primaire technische installaties voor onder andere verwarming, elektriciteit en ventilatie al aanwezig zijn. Op basis van uw ontwerp worden de benodigde installaties aangesloten op deze centrale voorzieningen. De vloeren zijn daarbij vrijwel vrij van kolommen en daarmee vrij indeelbaar, binnen een bepaald grid. Zo kunt u als huurder tijdens het ontwerp van de fit-out eenvoudig configureren waar labs zullen komen, en waar kantoorruimte.

Fit-out ontwerp

Tijdens het fit-out proces wordt er gekeken naar de gewenste lay-out en benodigde utilities. Het primaire proces van de gebruiker dient daarbij als uitgangspunt. Daarbij komen ook technische voorzieningen en andere gebruikersgebonden aanpassingen aan bod. Kadans ontwerpt en coördineert deze fit-out, in nauw overleg met de huurder. Kadans biedt daarbij verschillende workshops aan om de huurder te ondersteunen in het zo optimaal ontwerpen van de toekomstige huisvesting.

Workshops en definitief fit-out ontwerp en investering

Het fit-out ontwerpproces is een intensief proces gebaseerd op workshops. Het proces resulteert in een op maat gemaakte ruimtelijke indeling met technische voorzieningen. In hoofdlijnen worden er drie workshops gehouden:

Tijdens de eerste workshop wordt de lay-out ontworpen. Daarbij wordt er gekeken naar de verdeling tussen labs en kantoren, de grootte, onderlinge afhankelijkheden en bezettingsgraad en wordt een indicatieve inrichting met kantoor- en labmeubilair gemaakt.

Tijdens workshop 2 staat het uitrustingsniveau en de gewenste utilities centraal. Daarbij wordt er gekeken naar de technische aansluitingen, aantallen en capaciteiten. Daarnaast wordt de ruimtelijke indeling en inrichting uit de eerdere workshop gefinetuned.

Nadat het fit-out ontwerp in concept gereed is worden de laatste aanpassingen besproken. De lay-out en voorzieningen worden definitief vastgesteld. Het definitieve fit-out ontwerp wordt vertaald naar een investeringsvoorstel dat eventueel ook vertaald kan worden naar een extra huurprijs per m2 per jaar.

Realisatie

Na akkoord op het definitieve fit-out ontwerp en de daaraan gekoppelde investering, volgt de vertaling en engineering voor realisatie. Kadans coördineert daarbij de werkzaamheden van de gecontracteerde uitvoerende partijen en werkt nauw samen met de huurder en andere disciplines zoals de leverancier van de laboratoriuminrichting en interieurbouwer voor een kwalitatief hoogwaardige realisatie van de fit-out.

Ik wil meer
informatie

Ik wil meer
informatie