Het High Tech Systems Center vestigt zich in het Meulensteen House of Robotics van Kadans Science Partner. Beiden hebben onlangs de huurovereenkomst getekend. HTSC gaat direct in het gebouw aan de slag. Meulensteen House of Robotics is gelegen aan de oostzijde van de TU/e Campus, waar het bedrijfsleven gevestigd is.

Het High Tech Systems Center (HTSC) van de Technische Universiteit Eindhoven bundelt haar onderzoeksactiviteiten op het gebied van complexe hightech mechatronische systemen in één toplevel onderzoekscentrum. Door de expertise van met name vier afdelingen te combineren: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Wiskunde en Computerwetenschappen en Toegepaste Natuurkunde, richt het HTSC zich op het complexiteitsprobleem van het toekomstige hightech systeemontwerp. Zij doet dit op een multidisciplinaire manier, met een sterke nadruk op System Engineering. Het HTSC voert fundamenteel onderzoek uit en ontwerpt nieuwe concepten en prototypes, en maakt de vertaalslag vanuit de behoeften van de industrie. Aan het HTSC zijn meer dan 150 T-shaped ingenieurs (80% PhD-kandidaten, 20% PDEng-trainees) verbonden.

Het ecosysteem van de TU/e Campus en het multi-tenant gebouw stimuleert kennisdeling en samenwerking met andere hightechbedrijven, faculteiten en studenten, waardoor innovaties versneld worden toegepast. Het Meulensteen House of Robotics is in september 2019 feestelijk heropend na een volledige transformatie. De omgeving maakt het ideaal voor zowel startups als organisaties die een link hebben en graag willen samenwerkten met de TU/e en gerelateerde bedrijven.

Kadans Science Partner is blij om High Tech System Center te verwelkomen. Kadans is momenteel eigenaar van drie gebouwen op de TU/e Campus, waar zij huisvesting verzorgt voor verschillende kennisintensieve bedrijven en instellingen. Kadans stimuleert daarbij het ecosysteem met diverse aanvullende diensten, zoals het organiseren van events en het leggen van verbindingen tussen bedrijven en andere stakeholders.