Innovatieve tech startups die ons voedselketen willen verduurzamen kunnen de aankomende jaren achtergestelde leningen aanvragen bij de Wageningse startup accelerator StartLife. De leningen lopen op van 75.000 tot 250.000 euro. De financiering komt uit een nieuw fonds, Startup Fonds Gelderland (SFG).

De huidige voedselvoorziening staat onder druk en de traditionele productiesystemen hebben een zeer negatieve invloed op het klimaat. Het probleem is urgent Met gunstige, achtergestelde leningen, stelt StartLife jonge technologiebedrijven in staat om innovatieve oplossingen voor een duurzame voedselproductie te realiseren. Denk aan technologieën die bijdragen aan broeikasreductie in de landbouw, het verminderen van afval in de voedselketen en de ontwikkeling van vleesvervangers.

StartLife gunt de risicodragende leningen altijd in combinatie met professionele coaching en begeleiding. Onder het motto ‘samen sterker’, krijgen startups ook toegang tot de kennis en ervaring van toonaangevende bedrijven en investeerders uit de landbouw en voedselindustrie die bij de accelerator zijn aangesloten. Ook vindt nauwe samenwerking plaats met Wageningen University & Research.

Startup Fonds Gelderland

Naast aansluiting bij StartLife’s missie om ons voedselsysteem duurzamer te maken, dienen bedrijven over een beschermbare en schaalbare technologie te beschikken. Ook dient het bedrijf aantoonbare economische of maatschappelijke impact in de provincie Gelderland weten te realiseren, doordat ze er gevestigd zijn of hier een deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Het fonds draagt om deze reden dan ook de naam Startup Fonds Gelderland.

Het fonds wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland en diverse ondersteuningsprogramma’s, waaronder StartLife. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL beheert het fonds. Aanvragen en begeleiding van agrifood startups verlopen via StartLife. Suradj Hiralal, projectmanager SFG bij Oost NL, legt uit. “Onze organisaties werken al jarenlang goed samen. StartLife heeft alle kennis en ervaring in huis om deze startups goed te begeleiden. En door onze (inter)nationale netwerken te bundelen, bieden we startups optimale ondersteuning.”

Van € 6 miljoen naar € 180 miljoen

Het gaat om een zogenaamd revolverend fonds. Leningen die terugbetaald worden, worden daarna opnieuw ter beschikking gesteld voor nieuwe leningen. StartLife verwacht op deze manier in de aankomende jaren opnieuw zo’n zes miljoen euro aan leningen aan ‘agrifood’ startups te gunnen.

Jan Meiling, managing director van StartLife, wijst erop dat StartLife met eerdere fondsen al bijna 8 miljoen aan leningen heeft verstrekt. En niet zonder resultaat. “De startups die wij ondersteunen hebben gezamenlijk al zo’n 1.500 kennisintensieve banen gecreëerd en ruim 230 miljoen euro aan financiering opgehaald in de markt. Dat is een ‘multiplier’ van bijna 30. En de teller loopt nog altijd door! Als we dit doorberekenen naar de toekomst, dan komt er met dit nieuwe fonds de aankomende jaren nog zeker 180 miljoen euro economische activiteit bij.”

Groeiversnelling

Jonge bedrijven die in aanmerking menen te komen, kunnen het hele jaar door een lening met begeleiding aanvragen. Ondernemers die maximaal rendement uit de ondersteuning van StartLife en het bijbehorende ecosysteem willen halen, kunnen zich ook aanmelden voor het halfjaarlijkse groeiversnellingsprogramma StartLife Accelerate. Het eerstvolgende programma loopt van maart tot en met juni. Aanmelden kan nog tot 1 februari.