Invest-NL richt zich op de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire economie. De eiwittransitie levert hier een belangrijke bijdrage aan. De vlees- en zuivelindustrie zorgt voor veel CO2-uitstoot dus voor een CO2-neutrale toekomst moeten we minder dierlijke en meer plantaardige eiwitbronnen produceren en consumeren. Innovatie is hard nodig om de voedselketen te optimaliseren en ons voedingspatroon positief te beïnvloeden.Nederland kent veel innovatieve pioniers met vernieuwende technologieën en ingrediënten die een sleutelrol kunnen spelen in de eiwittransitie. In de praktijk blijkt het echter lastig voor deze ondernemers om succesvol op te schalen en voldoende groeifinanciering aan te trekken. Veel startups krijgen te maken met welbekende valkuilen die de groei van hun onderneming belemmeren en daarmee de transitie naar plantaardige eiwitten in de weg zit.

Het Fastlane programma
Invest-NL heeft de handen ineen geslagen met Foodvalley NL en ScaleUpNation om het Fastlane programma te lanceren. Het programma richt zich op ondernemingen met innovatieve technologieën, ingrediënten en productie methodologieën die de eiwittransitie kunnen versnellen. Het idee van de Fastlane is eigenlijk heel simpel: ondernemers krijgen ondersteuning van een multidisciplinair team van ervaren experts om hun venture sneller en gerichter te ontwikkelen om groeifinanciering aan te trekken. Tijdens een strakke 100-daagse roadmap wordt er toegewerkt naar het behalen van specifieke milestones die van belang zijn voor het aantrekken van groeifinanciering. De onderneming ontvangt advies en ondersteuning van de experts op uiteenlopende vraagstukken om de groei van een onderneming de nodige boost te geven en klaar te stomen voor de volgende financieringsronde.

In juli 2021 zal de eerste pilot van het programma starten. De pilot biedt ondernemers de kans om mee te denken over de nadere invulling van het programma.

Interesse?
Voor het pilot programma worden op dit moment ambitieuze ventures gezocht die een innovatieve oplossing hebben voor de eiwittransitie gericht op Food of Feed en die de aankomende één tot drie jaar een kapitaalbehoefte voorzien van € 10 miljoen of meer.

Voldoe jij als ondernemer aan deze voorwaarden en heb je interesse in deelname aan het programma? Stuur dan een e-mail naar fastlane@invest-nl.nl met een korte toelichting van je groeiambities en motivatie om deel te nemen.