Onderzoek naar minimaal invasieve medische interventies met inzet sleuteltechnologieën

Professioneel en sociaal deelnemen in de samenleving is een belangrijk onderdeel van gezond oud worden. Een lang verblijf in een ziekenhuis kan dit beperken. Effectieve operaties met minimale nevenschade kunnen het ziekenhuisverblijf verkorten en