Contact

Samenwerking huurders Novio Tech Campus leidt tot nieuw onderzoek!

Samenwerking huurders Novio Tech Campus leidt tot nieuw onderzoek!

Op Novio Tech Campus heeft Tropinhi, een samenwerkingsproject tussen huurders Protinhi, TropIQ, het Radbouwumc en de Radboud Universiteit, van het Europees Fonds voor Regionale Samenwerking (EFRO) een subsidie ontvangen voor onderzoek. Tropinhi laat zien hoe samenwerking en kruisbestuiving voortkomen uit het clusteren van kennis en bedrijvigheid. Op Novio Tech Campus zijn meer dan 40 bedrijven gevestigd.

Het project Tropinhi is één van de acht goedgekeurde voorstellen voor 'Grote R&D samenwerkings-projecten' die zijn ingediend bij OP Oost. De subsidie is beschikbaar gesteld door de Europese Unie, het Rijk en de provincies Overijsel en Gelderland. De partners, bestaande uit de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de huurders van Kadans Protinhi en TropIQ spelen in op de dringende medische noodzaak en grote vraag uit de farmaceutische markt. Er is een subsidie verleend van bijna 1.5 miljoen euro.

Tropinhi
Tropinhi ontwikkelt nieuwe kandidaat geneesmiddelen en services voor de bestrijding van tropische infectieziekten, met focus op Malaria, Dengue en Zika. Malaria en Dengue (knokkelkoorts) worden overgedragen door muggen. Beide ziekten vormen een grote bedreiging voor de gezondheid. In 2015 werden wereldwijd maar liefst 214 miljoen gevallen van malaria geteld.

Met de ontwikkeling wordt ingespeeld op de grote vraag naar nieuwe geneesmiddelen, die zowel de infectieziekte bestrijden als de verdere verspreiding ervan tegengaan. Middels een speciaal testsysteem worden chemische en bioactieve stoffen gescreend en doorontwikkeld tot (voorlopers van) medicijnen.
Inloggen huurders
Inloggen huurders