Contact

Kadans zoekt Junior Technisch Property Manager

Kadans zoekt Junior Technisch Property Manager

In de functie van Junior Technisch Property Manager draag je in belangrijke mate bij aan de professionalisering van Kadans Science Partner. Je verzorgt tezamen met de Technisch Property Managers het technisch beheer van de diverse gebouwen (het totale beheertraject). 

Als Junior Property Manager ben je onder andere financieel, organisatorisch en kwalitatief mede verantwoordelijke voor het beheer van een aantal gebouwen, sluit je onderhoudscontracten en werk je nauw samen met de facilitair, commercieel en technisch property managers.

Inloggen huurders
Inloggen huurders