Contact

Wageningen Campus

Plus Ultra Wageningen Campus

Over Wageningen Campus

Wageningen Campus is gelegen tussen Utrecht en de regio Arnhem-Nijmegen en is voor onderzoekers, ondernemers en onderwijs op het gebied van onder andere voeding, voedselproductie en gezondheid de ideale ontmoetingsplek. De visie van Wageningen Campus mikt op het aantrekken en vasthouden van grote bedrijven die hun stempel drukken binnen de kennisdomeinen van Wageningen University & Research (Agro, Food en Biobased). De Europese koppositie die Wageningen UR inneemt in de ranglijsten draagt hier uiteraard sterk aan bij.

Deze visie wordt succesvol uitgevoerd door een optimaal vestigingsklimaat te creëren. Wageningen Campus huisvest in totaal meer dan 200 ondernemingen, waaronder unieke bedrijven zoals CSK, Yili, FrieslandCampina, Eurofins en Unilever. 12.000 studenten uit meer dan 100 landen zijn actief op Wageningen Campus, samen met 7.000 medewerkers van Wageningen UR en de bedrijven. 
Wageningen Campus strekt zich door heel Wageningen. Er zijn diverse locaties binnen Wageningen met ieder een eigen identiteit. Nabij de universiteit zijn de kennisinstituten gehuisvest, alsmede ook de bedrijven die een sterke relatie hebben en willen met de universiteit. Op andere gebieden in Wageningen is de link met de universiteit ook aanwezig maar minder noodzakelijk vanuit fysiek oogpunt.
Op de universiteitscampus, is ruimte voor bedrijven om een eigen gebouw te hebben, maar huisvesting in een bedrijfsverzamelgebouw is ook een mogelijkheid waarmee een bedrijf zich vestigt in een klimaat waar kennisdeling en transparantie voorop staan, bijvoorbeeld in Plus Ultra.
Het Business & Science Park Wageningen (BSPW) is een vestigingslocatie specifiek voor bedrijven actief in de life sciences, health en food. Met een eigen ondernemersvereniging worden onderlinge contacten en samenwerking gestimuleerd en bevorderd. Het BSPW is een uitstekende plek voor (door)groeiende kennisintensieve bedrijven dankzij de snelle toegang tot het netwerk van Wageningen UR. Kadans Science Partner verbindt beide delen van de campus met vestigingslocaties, voorzieningen en ondersteuning op zowel de universiteitscampus als het BSPW.

Behalve bedrijfshuisvesting en gedeelde (onderzoeks-)voorzieningen biedt de Wageningen Campus ook andere voorzieningen. In Campus Plaza kunnen meer dan 400 studenten wonen en zijn een restaurant en supermarkt gevestigd. Mede daardoor is de campus ook in de avonduren een levendige plek waarmee het een verbinding vormt tussen de stad en de universiteit. De campus is ruimtelijk ingericht met veel groen en open ruimte, om ontmoeting te stimuleren. Er wordt gestreefd naar een hoge mate van duurzaamheid, met als doel om in 2030 voor 80% klimaatneutraal te zijn.

Beide locaties van Wageningen Campus zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Treinstation Ede-Wageningen is vanuit het hele land te bereiken, waarna verschillende buslijnen de mogelijkheid geven om snel op de universiteitscampus en het BSPW te komen. Op beide locaties is voldoende parkeergelegenheid, direct naast of vlakbij de gebouwen. De Wageningen Campus is voorzien van aparte fietspaden die de verschillende gebouwen, universiteitscampus en het BSPW met elkaar verbinden.


Kadans faciliteiten op Wageningen Campus

Plus Ultra Wageningen Campus

Plus Ultra

Plus Ultra is een broedplaats ontwikkeld voor startende en volwassen kennisintensieve bedrijven en instellingen. Eind 2015 is Plus Ultra opgeleverd, waarin synergie, ontmoeting, samenwerking en open innovatie tussen de verschillende bedrijven kernwaarden zijn. Iedereen in dit gebouw deelt kennis en werkt samen aan nieuwe ontwikke­lingen. Openheid, transparantie, communicatie en zichtbaarheid spelen een cruciale rol. Lees meer...

BioPartner Center Wageningen Nieuwe Kanaal 7 Wageningen Campus

BioPartner Center Wageningen

Een van de activiteiten van Kadans Science Partner is de voortzetting van alle activiteiten van BioPartner Center Wageningen (BPCW), dat in 2001 werd opgericht als katalysator en incubator van de Food Valley. De incubator ligt midden in de Food Valley regio, hét food center van Europa, en meest kansrijke en innovatieve foodcluster van dit moment. Meer dan 10.000 mensen zijn hier dagelijks actief met onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondernemerschap in de Life Sciences, Food en Health. Lees meer...

Binnenhaven - Ten Houten

Binnenhaven 5

Ten behoeve van Eurofins (voorheen BLGG AgroXpertus) heeft Kadans Science Partner het Ten Houtengebouw op het Bio Science Park Wageningen grondig gerenoveerd en uitgebreid. In het oude universiteitsgebouw heeft Eurofins de beschikking over ruim 11.500 m2 aan kantoor- en laboratoriumfaciliteiten. Het gebouw is volledig gemoderniseerd en naar de wensen en eisen van de gebruiker aangepast. Lees meer....

Marijkehuis - Marijkeweg Wageningen

Marijkeweg 22

Kadans heeft dit object in 2009 verworven van de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) en compleet gerenoveerd. Het pand ligt direct naast het Rijn IJssel college, waar een Konditorei aanwezig is. Het Marijkehuis biedt huisvesting aan ondernemers bij wie kantoor en laboratoriumruimte benodigd is. Het gaat hier om jonge bedrijven op het gebied van Research & Development en overige kantoorhoudende organisaties. Lees meer...

Inloggen huurders
Inloggen huurders