Contact

Duurzaamheid in detail - Plus Ultra

Duurzaamheid heeft vanaf het begin van de ontwikkeling van Plus Ultra een prominente rol gespeeld. Vanuit BREEAM-NL zijn richtlijnen voorzien waar tijdens het ontwerp en de ontwikkeling rekening mee gehouden kan worden. Binnen de systematiek krijgen alle aspecten van een ontwerp-, realisatie- en exploitatieperiode aandacht.
Bij de ontwikkeling van Plus Ultra is extra nadruk gelegd op de volgende aspecten:

- Gebouwmanagementinformatie
- Gezondheid
- Energie
- Transport
- Watergebruik
- Materiaalgebruik
- Afval
- Transport
- Ecologie
- Vervuiling

Op deze pagina worden verschillende maatregelen uitgelicht. Voor een indruk van het bouwtraject van Plus Ultra kunt u op de button rechts klikken.

Plus Ultra was finalist bij de verkiezing Gebouw van het Jaar 2016
Bel me terug
* Verplichte velden

Solar Edge - Overzicht

Voor Plus Ultra is een speciale Solar Edge pagina opgezet. Via deze pagina wordt weergegeven hoeveel energie de zonnepanelen op het dak opwekken. Daarbij wordt aangegeven hoeveel CO2-emissie er bespaard is en hoeveel gloeilampen hiermee van energie kunnen worden voorzien. Een interessante en leuke real-time webpagina over de duurzaamheidsgegevens van Plus Ultra! Benieuwd? Via het logo aan de linkerkant gaat u naar de webpagina, of klik hier.


Waterhuishouding en verlichting

Waterhuishoudingplan
In het waterhuishoudingsplan is uitgegaan van berging van hemelwater in watergangen binnen het plangebied. Hemelwater zal via een watergang langs de Bornsesteeg (ten westen van de locatie) worden afgevoerd.

Sturen van verlichting

De sturing van de verlichting in de kantoren, laboratoria gebeurd op basis van zogenaamde “afwezigheidsdetectie”. Dit wil zeggen dat een persoon het licht kan aandoen als hij toekomt in de ruimte door het bedienen van een drukknop. Indien deze persoon niet op deze knop drukt gaat het licht ook niet aan. Indien het licht aangeschakeld is kan het worden uitgeschakeld door opnieuw een druk op deze knop of door de  aanwezigheidsdetector indien deze geen aanwezigheid meer detecteert gedurende 15 minuten. Als de verlichting brandt, wordt deze daglichtafhankelijk gestuurd door eigen meting op het toestel.


FSC gecertificeerd hout

Al het gebruikte hout aan de binnen en buitenzijde van Plus Ultra is FSC gecertificeerd.
FSC-certificering betekent dat een zogenaamde derde partij (certificeerder) vaststelt of door een bedrijf voldaan wordt aan een aantal vereisten (voor goed bosbeheer) die in FSC-standaards zijn vastgelegd. Wanneer dat het geval is wordt aan een bedrijf een FSC-certificaat overhandigd. (Bron)


Flora en fauna Plus Ultra

- Diverse vogelkasten voor o.a. de zwarte roodstaart

- Insectenhotels

- Aan de noord-, west- en oostzijde van het terrein en langs het gebouw zijn plantvakken aangelegd met inheemse struiken, bomen, kruiden en bloemen.

- In de houtwal, zuidelijk van het plangebied zijn 2 vogelkasten opgehangen.

- In de houtwal, zuidelijk van het  plangebied zijn 4 platte vleermuiskasten aan bomen opgehangen.

- Op de parkeerplaats en de laad-en-los-plaats zijn armaturen geplaatst conform het belichtingsplan, waarmee rekening wordt gehouden met nachtactieve dieren (vleermuizen).


Laadpalen voor elektrische auto's

Het parkeerterrein van Plus Ultra is voorzien van 5 laadpalen waarmee elektrische auto's kunnen worden opgeladen. Deze zijn eenvoudig te gebruiken met de volgende stappen:

1. Parkeer je elektrische auto bij de laadpaal.

2. Koppel de laadkabel uit je auto aan de laadpaal.

3. Houd je laadpas voor de aangegeven plaats op de laadpaal. Je hoort een piep.

4. Koppel de laadkabel aan je auto.

5. Vergeet bij terugkomst niet eerst de laadpaal te ontgrendelen met je laadpas: anders krijg je de laadkabel niet meer los!Foto's bouwtraject Plus Ultra

Vergroten »
Inloggen huurders
Inloggen huurders