Contact

faciliteiten


Historie BioPartner Center Wageningen, de Food Valley incubator

BioPartner Center Wageningen had als doel het creëren van een regionaal ondernemersklimaat voor Life Sciences bedrijven: starters, jonge bedrijven, maar ook de grote, gevestigde ondernemingen of onderdelen daarvan. Die nieuwe ondernemers hadden en hebben bijzondere, multifunctionele faciliteiten nodig en een breed scala aan service en ondersteuning. Zo hebben kennisbedrijven in de biotechnologie, agri, food, health en groene ruimte bijvoorbeeld laboratoria nodig.

Directeur en aandeelhouder Jeff Gielen licht toe: "De overheid heeft in de eerste vijf jaar via BioPartner extra financiële ondersteuning geboden aan onderzoekers die hun kennis en ervaring op de markt willen brengen. Er lag heel veel kennis 'op de plank' die goed kon worden omgezet in producten die commercieel interessant waren. Op deze manier sloeg de overheid twee vliegen in één klap: ruimte maken voor nieuwe onderzoekers én werkgelegenheid creëren."

Dat die opzet goed geslaagd is blijkt wel uit het grote aantal bedrijven dat tussen 2001 en 2006 startte als 1- of 2-mansonderneming en nu 10, 20 of zelfs 30 medewerkers in dienst heeft. Niet alleen hoogopgeleide onderzoekers, maar ook de mensen die het backoffice verzorgen en de markt bewerken. "Reken daarbij nog de toeleverende bedrijven en dan ontstaat een beeld van een locale economie met steeds meer dynamiek. Dat was het doel en daarin zijn wij geslaagd. Behalve bij de start hebben we geen speciale subsidies meer ontvangen: we kunnen ook onszelf in bedrijf houden!"

Vandaag de dag wordt BioPartner Center Wageningen gezien als dé Food Valley Incubator.

Inloggen huurders
Inloggen huurders