Contact

Binnenkijken bij JADS kan door op het bovenstaande icoon te klikken!

Klankbordgroep Mariënburg

Welkom op de pagina met informatie over de klankbordgroep Mariënburg. De klankbordgroep voor de buurt rondom Mariënburg is in het leven geroepen met het oog op eerlijke en transparante communicatie naar omwonenden, direct en indirect betrokkenen en overige belanghebbenden.

Onderaan deze pagina vindt u de verslagen van de verschillende overleggen van de klankbordgroep, diverse presentaties en overige documenten.

Opbouw klankbordgroep

De klankbordgroep is een overleg met personen en organisaties waarin Kadans en de gemeente de mening hoort over het verloop en de behaalde resultaten van het project.
Het gaat in dit geval om bewoners uit de omgeving (i.e. de vertegenwoordigers van de VvE’s van Oud Keizershof, Mariënburg en de Verlengde Uilenburg. Daarin hebben ook zitting de BLB/wijkraad, Hartje ’s-Hertogenbosch, de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, Horeca Nederland afdeling Den Bosch, Monumenten belangenorganisaties en Centrummanagement.
Deze personen en organisaties zijn heel belangrijk voor het project en daarom vinden Kadans en gemeente het belangrijk om te weten wat zij ervan vinden.

De status en werkwijze van de klankbordgroep zijn:

Gevraagd en ongevraagd advies geven in kader huisvesting in Mariënburg. De campus bestaat dadelijk namelijk uit een universiteit (JADS), huisvesting voor promovendi, studenten en (deeltijd) hoogleraren en een incubator met gelieerde bedrijvigheid.

Wederzijdse informatieverstrekking.

Het is geen besluitvormend orgaan.

Contact met de uitvoerder

Voor vragen kunt u contact opnemen met uitvoerder Marc Verhoeven van Aannemingsbedrijf MP Drijvers via het e-mailadres marienburg@aannemerdrijvers.nl of op locatie. Bezoekers kunnen zich melden bij de rolpoort (zie aanduiding rechts).

Echter bestaat de mogelijkheid dat de uitvoerder niet aanwezig is of werkzaam is in het gebouw. U kunt daarom elke dinsdagmiddag tussen 13:00 en 14:00 uur terecht voor een vragenuurtje, om lange wachttijden en onbeantwoorde vragen te voorkomen. Vanwege de vakantieperiode start het eerste vragenuurtje in de tweede week van januari.

Bezoekers kunnen zich aanmelden bij de groene rolpoort aan Uilenburg (zie ook de aanduiding aan de rechterkant). Voor een groter overzicht van de locatie van de uitvoerdersruimte kunt u hier klikken.

Bent u op de dinsdagmiddag nooit in de gelegenheid om langs te
lopen en heeft u toch behoefte aan een gesprek en/of bezoek op locatie? Dat kan via het bovenstaande e-mailadres apart ingepland worden.

Uitvoerdersruimte


Inloggen huurders
Inloggen huurders