Contact

Spectaculaire opening JADS door Koningin Máxima

Op donderdag 1 december is de officiële opening van Jheronimus Academy of Data Science verricht door Koningin Máxima. Met een spectaculaire openingsceremonie voor het monumentale Mariënburg werden het verleden, heden en de toekomst uitgebeeld.

Hoofdgast van het programma was Hare Majesteit de Koningin Máxima. Zij woonde eerst een besloten openingsprogramma bij in de Mariakapel, waarna een rondleiding door het gebouw volgde. Hier sprak zij met wetenschappers en studenten over de activiteiten van de academie. Als afsluiting van de ceremonie verrichte de Koningin de officiële opening van de academie.

De laatste openingshandeling vond plaats aan de buitenzijde van het voormalige klooster Mariënburg. Tegen de gevel was een bijzondere laser- en lichtshow zichtbaar waarbij verleden, heden en toekomst belangrijke elementen waren. Een foto-impressie is hieronder te vinden.

Foto-impressie opening JADS

Vergroten »

Foto's: Marjo van de Peppel


Bel me terug
* Verplichte velden

Mariënburg: binnenkijken bij JADS via virtuele tour

Koningin Máxima opent 1 december de Jheronimus Academy of Data Science in voormalig klooster Mariënburg. Er is een speciale virtuele tour beschikbaar waar binnen Mariënburg 360 graden rondgekeken kan worden. De virtuele tour wordt aangeboden door de Provincie Noord-Brabant. In aanloop naar de feestelijke opening van de Jheronimus Academy of Data Science op 1 december is het nu mogelijk om binnen te kijken op verschillende plekken binnen het monumentale gebouw. Lees verder...


Publicatie over JADS en Mariënburg in Bossche Zaken 2016

Vrijdag werd het magazine Bossche Zaken gelanceerd, met daarin een artikel over JADS, de Graduate School for Data Sciences in 's-Hertogenbosch. Kadans voorziet met Mariënburg in de huisvesting voor JADS. In het artikel wordt academisch directeur Arjan van den Born geïnterviewd.

Een deel van het interview:
“Dit pand is een Godsgeschenk”, blijft Van den Born in stijl. “Het was ontzettend goed onderhouden. Maar … het was geen universiteit. Er moest glasvezel in, er moest een ict-verbinding met de supercomputer in Amsterdam worden gemaakt et cetera.” Het was wel een gebouw waarin de opleiding kan groeien. “Het gebouw kent een w-vorm, met twee vleugels. Lees verder...


Koningin Máxima verricht opening Jheronimus Academy of Data Science

Hare Majesteit Koningin Máxima verricht donderdagmiddag 1 december in ’s-Hertogenbosch de officiële opening van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), die is gevestigd in het voormalig klooster Mariënburg. Koningin Máxima is aanwezig bij het centrale programma in de Mariakapel, maakt een rondgang door het gebouw, spreekt met studenten en wetenschappers en verricht daarna voor het gebouw de openingshandeling. Lees verder...


Bezoek Mariënburg tijdens de Open Monumentendag!

Speciaal voor de Open Monumentendag is Mariënburg in Den Bosch te bekijken. Het Manresagebouw is net verbouwd en kan worden bezichtigd. De plannen voor de verdere verbouwing worden tevens getoond en toegelicht.

Mariënburg huisvest de Jheronimus Academy of Data Science, afgekort tot JADS. JADS is een samenwerking tussen de universiteiten van Eindhoven en Tilburg en vormt een opleidingsinstituut voor masterstudenten en promovendi in Data Science & Entrepreneurship. Lees verder...


Peren uit monumentale binnentuin Mariënburg voor Voedselbank Den Bosch

Op donderdag 25 augustus zijn in de monumentale binnentuin van klooster Mariënburg peren geplukt. Deze zijn afgegeven bij de Voedselbank Den Bosch.

In de binnentuin van Klooster Mariënburg waren de peren uitgegroeid en konden ze geoogst worden. Door een groep van 7 man sterk werden de peren geplukt en in kratten gestopt, om daarna naar de Voedselbank Den Bosch gebracht te worden. Lees verder...


Officiële start Graduate School in klooster Mariënburg 's-Hertogenbosch

Op vrijdag 10 juni zijn de contracten en overeenkomsten voor de oprichting en start van de Jheronimus Academy of Data Sciences (JADS) getekend. Dit gebeurde door de voorzitters van de Colleges van Bestuur van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven, de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, de burgemeester van gemeente ’s-Hertogenbosch en Kadans. Lees verder...

Graduate School in klooster Mariënburg 's-Hertogenbosch


Start werkzaamheden bouwdeel Manresa

De eerste fase voor project Mariënburg is op 25 april jl. officieel gestart. Bouwdeel Manresa (voor een overzicht van de bouwdelen klik hier) wordt geschikt gemaakt voor de opstartfase van de Graduate School.

De zogeheten Jheronimus Academy of Data Science & Entrepreneurship zal in de vorm van een tijdelijke situatie op 1 september 2016 haar nieuwe masteropleiding starten. Eerder maakten wij tijdens een informatiebijeenkomst op 2 februari 2016 kenbaar dat er een omgevingsvergunning was aangevraagd voor de, grotendeels interne, verbouwing van Manresa. Vooruitlopend hierop zijn gedurende een aantal weken, waar nodig, verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Hier wordt nu een vervolg aan gegeven.

Inmiddels is ook een omgevingsvergunning voor de definitieve situatie aangevraagd. Dit betreft een grootschalige transformatie van het Hoofdgebouw, Haakgebouw en de Kapel om Mariënburg succesvol te herbestemmen tot campus.


Aanvangende werkzaamheden

Graag willen wij alle buurtbewoners, vertegenwoordigers, belanghebbenden en geïnteresseerden attenderen op het bijzondere moment dat Kadans Vastgoed officieel eigenaar wordt van klooster Mariënburg. Op vrijdag 1 april heeft de overdracht plaats gevonden.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 2 februari 2016 hebben wij kenbaar gemaakt dat wij voor het tijdelijk huisvesten van de Graduate School in het gebouwdeel Manresa een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Deze vergunning voor het (intern) verbouwen en verbeteren van Manresa (voor een overzicht van de gebouwdelen kunt u hier klikken) is inmiddels verleend.

Vooruitlopend wil Kadans ter voorbereiding van het herbestemmingsproces vanaf maandag 4 april een aantal werkzaamheden uitvoeren in dit gebouwdeel. Voor uw beeldvorming moet u denken aan de navolgende werkzaamheden, waarvoor geen vergunning nodig is:

-    Afkoppelen elektra, ontmantelen installaties (waar nodig);
-    Inrichten van een interne projectruimte;
-    Weghalen binnendeuren, systeemplafonds en demonteerbare scheidingswanden;
-    Opslag van alle gestripte materialen binnen het gebouw.

U mag erop vertrouwen dat wij de eventuele overlast zoveel als mogelijk zullen beperken. De medewerkers van onze aannemer zullen op eigen terrein parkeren. Wij zullen u van het verdere verloop op de hoogte houden.

Vertrouwende u hiermee op een passende wijze te hebben geïnformeerd.


Nieuws

11-04-2016 - Accreditatie en nieuwe naam voor Mariënburg Graduate School

19-01-2016 - Visitatie-commissie positief over data science-opleidingen in Mariënburg

14-01-2016 - Infoavond over Graduate School Mariënburg

06-09-2015 - Kadans herontwikkelt voormalig klooster Mariënburg 's -Hertogenbosch


Graduate School in klooster Mariënburg 's-Hertogenbosch
Graduate School in klooster Mariënburg 's-Hertogenbosch
Graduate School in klooster Mariënburg 's-Hertogenbosch
Inloggen huurders
Inloggen huurders