Contact

huurders


Radboudumc

Voor haar opleiding Tandheelkunde heeft Radboudumc in Gebouw M op Novio Tech Campus een nieuw laboratorium gehuurd. Voor de duur van de verbouwingsperiode van de bestaande huisvesting op Campus Heyendaal zullen er circa 50 studenten en onderzoekers op Novio Tech Campus actief zijn.

De Nijmeegse tandartsopleiding van het Radboudumc leidt academische professionals op voor tandheelkundige zorg. Zij leveren een bijdrage aan gezondheid en welzijn van hun individuele patiënten en van de bevolking in het algemeen. Met deze opleiding kunnen zij de best mogelijke tandheelkundige zorg verlenen, waarbij ze zich baseren op wetenschappelijke inzichten. Hun kennis en kunde zijn up-to-date. De tandartsen beschikken over de competenties om de tandheelkunde in brede zin als algemeen practicus te kunnen uitoefenen.

Klik hier voor meer informatie.

Inloggen huurders
Inloggen huurders