Contact

huurders


Novio Tech Campus

Novio Tech Campus

Het huidige NXP-terrein omvat vele productiefabrieken en R&D-faciliteiten. Een deel van de fabrieken met ondersteunende faciliteiten is de afgelopen tijd gesloten. Enkele van de nu leegstaande gebouwen zijn echter uitermate geschikt voor een herbestemming. Vooral
omdat er nog steeds intensieve samenwerkingsverbanden zijn met andere semiconductor gerelateerde onderdelen van NXP zorgt dit voor een unieke dynamiek. Om deze reden kan renovatie en exploitatie van een leegstaand gebouw het vliegwiel vormen waarmee de verdere ontwikkeling van de Novio Tech Campus op gang komt.

Gebouw M is ondertussen getransformeerd tot een uniek state-of-the-art bedrijfsverzamelgebouw voor partijen actief in kennisintensieve sectoren zoals semi-conductor, life sciences en health. Een brede groep kennisintensieve bedrijven kan gebruikmaken van de specifieke faciliteiten en voorzieningen die Gebouw M biedt.

Voor meer informatie: Klik hier

Inloggen huurders
Inloggen huurders