Contact

huurders


Health Valley

Health Valley

Health Valley is een netwerk dat technologische innovaties in de gezondheidszorg stimuleert. Zo'n 700 kennisinstellingen en bedrijven
houden zich in deze regio op een of andere wijze bezig met gezondheidszorg. Binnen Health Valley bundelen universiteiten,
zorginstellingen, bedrijven en overheden zich om kennis uit te wisselen en samen innovatieve projecten op te zetten. Deze verbinding van kennis, technologie en business verbetert de gezondheidszorg en geeft de economie een enorme stimulans.

Voor meer informatie: Klik hier

Inloggen huurders
Inloggen huurders