Contact

novio tech campus nijmegen


Gebouw M - Novio Tech Campus

Gebouw M vormt het centrum van de Novio Tech Campus

Gebouw M Novio Tech Campus

Over Gebouw M

Gebouw M bevindt zich op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Op dit voormalige NXP-terrein lagen enkele productiefabrieken en R&D-faciliteiten. Doordat de technologie van de producten uit enkele fabrieken is verouderd, is een aantal fabrieken en ondersteunende faciliteiten gesloten. Gebouw M is hier een voorbeeld van. Het feit dat NXP de activiteiten in gebouw M heeft stilgelegd, maar wel intensieve samenwerkingsverbanden heeft met andere semiconductor gerelateerde bedrijven, zorgt voor een unieke situatie. Om deze reden heeft de renovatie en exploitatie van gebouw M het vliegwiel gevormd waarmee de ontwikkeling van de Novio Tech Campus gestalte kreeg.

Gebouw M is gerenoveerd tot een uniek bedrijfsverzamelgebouw voor partijen actief in de semiconductorsector, life sciences en health. Na de renovatie is Gebouw M een state-of-the-art onderzoeks- en productiefaciliteit waar een brede groep van partijen de huisvesting, inclusief faciliteiten en voorzieningen, vindt die ze wenst.

Gebouw M blijft voorlopig onderdeel uitmaken van het uitgebreide infrastructurele en kennisnetwerk van NXP. De aanwezigheid van dit netwerk geldt als een grote toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van de campus en het NTC in het bijzonder. Bedrijfsstoffen en -gassen van hoge kwaliteit zijn tegen marktconforme voorwaarden voor partijen beschikbaar.

De combinatie van ondernemingen actief in de halfgeleiderindustrie en life sciences en health is uniek in Nederland. Deze partijen geven dan ook aan dat deze combinatie meerwaarde kan bieden vanwege het veelbelovende overlappende en complementaire karakter van de sectoren. Op Novio Tech Campus ligt dan ook de nadruk op het faciliteren van kruisbestuiving en synergie tussen partijen. De meet & greet faciliteiten en andere ontmoetingsmogelijkheden in Gebouw M en op Novio Tech Campus maken dit mogelijk. Een ander onderscheidend aspect van de Novio Tech Campus is de support en service die Kadans als beheerder van het gebouw levert aan haar huurders. Dit wordt ook wel het 'ontzorgen' van de gebruiker genoemd, die zodoende de focus kan houden op de corebusiness.


Huurders Gebouw M

Bel me terug
* Verplichte velden

Foto's Gebouw M

Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Gebouw M Novio Tech Campus NTC Nijmegen
Vergroten »
Inloggen huurders
Inloggen huurders